Persiapan UASBN SD Bahasa Indonesia - Unsur Intrisik Dongeng


Berikut ini soal - soal latihan menentukan Unsur Intrisik Dongeng Anak dalam rangka persiapan UASBN SD Tahun 2012.

Yuk... kita latihan ;-)  Bisa juga unduh file latihannya disini.

Nun jauh di pinggiran kota Jakarta, tepatnya di kampong Rawa Belon, hidup seorang pemuda yang gagah perkasa, Pitung namanya. Kepandaiannya dalam ilmu agama dan beladiri sangat tinggi. Oleh sebab itulah, ia sangat disegani oleh masyarakat di sekitarnya.
Selain berilmu, Pitung terkenal dengan kebaikan dan keberaniannya. Ia selalu memberikan pertolongan kepada penduduk yang mengalami kesulitan atau ditimpa kemalangan. Maklumlah, mereka menderita karena ulah penjajah Belanda dan para tuan tanah. Perbedaan kehidupan tampak sangat mencolok. Para penguasa itu hidup bergelimang kemewahan, sedangkan rakyat biasa hidup dalam kemiskinan dan penderitaan.
Melihat kenyataan itulah, Pitung tidak mau tinggal diam. Berbekal ilmu dan keberaniannya, ia berjuang. Dirampasnya barang – barang milik para penguasa yang serakah itu. Hasil rampasan pun dibagikan kepada rakyat miskin yang tertindas.
1.       Suasana yang melatari cerita tersebut adalah…
a
Perbedaan kehidupan antara di kaya dan si miskin
b
Ketika Belanda menjajah bangsa kita
c
Kepandaian yang dimiliki oleh si Pitung
d
Nun jauh di pinggiran kota Jakarta

2.       Watak yang dimiliki si Pitung adalah …
a
Bijaksana dan rendah hati
b
Jujur dan pemberani
c
Pemberani dan suka menolong
d
Suka menolong dan rendah hati

3.       Amanat yang terkandung dalam cerita di atas adalah …
a
Kita harus membela kebenaran dan keadilan
b
Kita harus menolong rakyat agar terlepas dari penjajahan
c
Sumbangkan harta bendanya untuk menolong orang lain
d
Penjajahan itu membuat orang lain menderita

Bila mendengar adiknya menangis, si Kakak terus menghiburnya dengan ucapan penuh kasih saying. Berbulan – bulan peti itu hanyut. Dengan susah payah dan setia si Kakak terus mengikutinya. Pada suatu hari, peti itu terbawa arus sungai hingga ke tepian. Si Kakak dengan wajah gembira berusaha meraihnya.
Akhirnya peti itu dapat diraihnya. Ketika peti dibuka melompatlah seorang laki – laki yang gagah dan tampan, tidak terlihat tanduk di kepalanya. Di belakangnya seekor ayam jantan yang bagus sekali menemaninya. Betapa gembira si kakak perempuan melihat kenyataan itu. Ia bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan adik yang sangat dikasihinya.
4.       Latar tempat dari penggalan cerita di atas adalah …
a
Hutan
b
Peti hanyut
c
Sungai
d
Kerajaan

5.       Amanat yang terkandung dari penggalan cerita di atas adalah …
a
Sesama saudara harus saling menyayangi
b
Mengucapkan terima kasih bila dibantu sesame
c
Bila ada yang bersedih kita harus menghiburnya
d
Harus bersyukur kepada Tuhan yang maha esa

6.       Watak si kakak pada penggalan cerita di atas adalah …
a
Baik hati dan bijaksana
b
Banyak bicara dan sombong
c
Menganggap rendah orang miskin
d
Sabar dan penuh kasih sayang

7.       Ringkasan penggalan cerita di atas adalah …
a
Si kakak yang melihat seorang pemuda yang tampan dalam isi peti
b
Si kakak menyelamatkan adiknya yang hanyut dalam peti di sungai
c
Si Kakak penuh kasih sayang menghibur adiknya
d
Si Kakak mengikuti peti yang hanyut di sungai selama berbulan - bulan

…. Emon bersahabat dengan Bintang. Mereka sangat akrab dengan teman – temannya. Apalagi perilaku emon yang lucu membuat orang suka padanya, sedang Bintang yang suka membantu temannya yang membutuhkan pertolongan.
8.       Perbedaan kedua watak dari kedua tokoh di atas adalah …
a
Emon humoris, sedangkan Bitang suka menolong
b
Bintang dermawan, sedangkan Emon periang
c
Emon periang, sedangkan Bintang rajin bekerja
d
Bintang humoris, sedangkan Emon periang0

Post a Comment

0 Comments