Hubungan Antar Sudut

 Hubungan Dua Sudut

 a.     Sudut berpenyiku

Dua buah sudut atau lebih yang berhimpitan dan menghasilkan bentuk sudut siku siku sehingga salah satu sudut dijadikan sebagai penyiku bagi sudut-sudut yang lainnya, maka sudut-sudut yang berhimpitan tersebut dapat dikatakan sebagai sudut berpenyiku (komplemen).


                                                                        xo + yo = 90o


 

b.     Sudut berpelurus

Dua buah sudut atau lebih yang berhimpitan dan menghasilkan bentuk sudut lurus sehingga salah satu sudut dijadikan sebagai pelurus bagi sudut-sudut yang lainnya, maka sudut-sudut yang berhimpitan tersebut dapat dikatakan sebagai sudut berpelurus (suplemen).


                                                                        xo + yo = 180o

 

 

c.     Sudut bertolak belakang

Sudut bertolak belakang menyatakan dua buah sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dua buah sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar yang sama.

AOB = COD  (bertolak belakang)

BOC = AOD  (bertolak belakang)


 


Hubungan antar sudut pada dua garis sejajar

Sebagai akibat dari dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal akan menghasilkan beberapa sudut yang memiliki hubungan :No.

Jenis Hubungan Antar Sudut

Nama sudut

Besar Sudut

1.

Sudut sehadap

P1 sehadap Q1

P2 sehadap Q2

P1 = Q1

P2 = Q2

2.

Sudut dalam sepihak

P3 Dalam sepihak Q2

P4 Dalam sepihak Q1

P3 + Q2 = 180o

 

3.

Sudut luar sepihak

P1 Luar sepihak Q4

P2 Luar sepihak Q3

P1 + Q4 = 180o

 

4.

Sudut dalam bersebrangan

P3 Dalam bersebrangan Q1

P4 Dalam bersebrangan Q2

P3 = Q1

P4 = Q2

5.

Sudut luar bersebrangan

P1 Luar bersebrangan Q3

P2 Luar bersebrangan Q4

P1 = Q3

P2 = Q4


Sumber :
Modul PJJ Matematika Kelas 7, Kemdikbud

Post a Comment

0 Comments